Evaluator de risc la securitate fizica

Avand in vedere ca MC Protect SRL  este inscrisa in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica   la pozitia 499 si in conformitate cu prevederile legii 333/2003 si H.G .301/2012 fiecare societate comerciala si institutie publica ,cu exceptia celor din sistemul national de aparare si odine publica sun obligate sa isi intocmesca EVALUAREA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA A SOCIETATI   si a  a punctelor de lucru.

Evaluare de risc este obligatorie si se prezinta anexata la planul de paza al societatii in vederea aprobarii de catre organul de politie.

Cu ocazia analizei de risc se vor identifica:

  • zonele de acces
  • zona de tranzactionare
  • zona de tranzactionare
  • zona de stocare a sistemelor de scuritate
  • zona de manipulare si depozitare a valorilor monetare
  • alte aspecte care se au in vedere in cadrul acestui proces

Evaluarea se va materializa intr-un raport scris si intocmirea grilei de evaluare  pe obiectiv sau subunitate acolo unde exista (depozite de combustibil,case sau caserii etc .

Analiza de risc se intocmeste o singura data si se reverifica o data la 3 ani .Aceasta se modifica atunci cind se modifica arhitectura societatii sau se extinde sau se infinteaza noi puncte de lucru.